Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań o charakterze zarówno cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym, w tym także podatkowym. Głównym celem tych regulacji jest ograniczenie opóźnień w terminach zapłaty i zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.(więcej)