Obowiązek zakrywania ust i nosa

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, który obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania. Wprowadzony nakaz ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Natomiast na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie została doprecyzowana regulacja w tym zakresie poprzez wskazanie nie tylko konkretnych miejsc, w których obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, ale także odstępstw od tego obowiązku.(więcej)