Wybrane instrumenty ochrony wierzycieli w przypadku zatorów płatniczych

Zatory płatnicze są bardzo poważnym problemem gospodarczym. Jest to sytuacja, w której wierzyciel traci swoją płynność finansową. Dzieje się tak, w przypadku gdy w transakcjach handlowych kontrahenci opóźniają się z zapłatą należności lub narzucają nieuzasadnione długie terminy płatności. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadziła szereg instrumentów ochrony wierzycieli, które mają wyeliminować procedury nadmiernych opóźnień płatności w transakcjach handlowych, powodując, że kontrahentom nie opłaca się regulowanie należności po ustalonym terminie. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2020 r.(więcej)