Zakończenie procesów Przekształceń Spółek z o.o.

Zakończenie procesów przekształcania kilku spółek z o.o. w spółki komandytowe tuż przed wejściem w życie (1 stycznia 2015 r.) przepisów podatkowych wprowadzających opodatkowanie kapitału zapasowego utworzonego z zatrzymanego w spółce z o.o. zysku w razie przekształcenia w spółkę komandytową; wszystkie przekształcenia poprzedzone były uzyskanymi przez naszych klientów pozytywnymi interpretacjami podatkowymi wydanymi w wyniku uchylenia pierwotnych, negatywnych, interpretacji podatkowych przez sądy administracyjne.