Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej w imieniu jednego z naszych klientów w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; skarga kasacyjna została uwzględniona w całości przez Sąd Najwyższy, który uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok Sądu Apelacyjnego;