RODO – WSPARCIE W DOSTOSOWANIU SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie „RODO”.

RODO wprowadza rewolucję w polskim systemie ochrony danych osobowych. Obecny system ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie wymaga dostosowania do nowych regulacji. W związku z tym zaleca się podmiotom, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnego pod kątem zgodności posiadanego systemu ochrony danych osobowych z RODO.

Należy przy tym pamiętać, iż naruszenie przepisów RODO może wiązać się z karami pieniężnymi, wynoszącymi nawet do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Mając na uwadze powyższe, oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną związaną z dostosowaniem systemu ochrony danych osobowych do RODO, w tym w szczególności:

  • audyt obowiązującego u Klienta systemu ochrony danych osobowych,
  • analizę konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • weryfikację wzorów umów i innych dokumentów obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zawierających klauzule informacyjne,
  • weryfikację prawidłowości ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji,
  • pomoc prawną na etapie projektowania systemów IT dla przedsiębiorstwa w zakresie ich zgodności z RODO,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w celu zaznajomienia z nowymi obowiązkami wynikającymi z RODO.