Utworzenie fundacji

Pracowaliśmy przy utworzeniu fundacji dla jednej z publicznych uczelni wyższych na Opolszczyźnie; fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2014 r.