Unijny znak certyfikujący

Z dniem 1 października 2017 r., w związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w obowiązującym na terytorium Unii Europejskiej systemie znaków towarowych pojawił się nowy ich rodzaj, tzw. unijne znaki certyfikujące.

Głównym celem wprowadzenia unijnych znaków certyfikujących jest zagwarantowanie posiadania przez certyfikowane nimi towary i usługi określonych cech,  w tym w szczególności określonej jakości pod względem materiału, czy sposobu produkcji. Oznaczenie towaru bądź usługi unijnym znakiem certyfikującym ma zatem dawać konsumentom gwarancję, że odznaczają się one określonymi właściwościami i spełniają wymagania odpowiadające narzuconym standardom.(więcej)