Szkolenie

Kolejne szkolenie prowadzone przez prawników Kancelarii dla zespołu dyrektorów finansowych firm – członków BCC w loży opolskiej; podczas szkolenia przedstawione zostały trzy prezentacje pt. „Spółka komandytowa – realna alternatywa dla spółki z .o.o. czy relikt minionego czasu – zagadnienia prawne i podatkowe”, „Składki ZUS od wynagrodzeń członków organów spółek”, „Wartości niematerialne i prawne jako element optymalizacji obciążeń przedsiębiorstwa”.