Szkolenie

Grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r

Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z województwa opolskiego pn. „Zamówienia publiczne” w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla firm z sektora MSP z województwa opolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.