Przesyłki hybrydowe

Na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmienione zostały warunki i zasady świadczenia określonej usługi pocztowej, jaką jest przesyłka hybrydowa, poprzez rozszerzenie zakresu stosowania tej usługi.(więcej)