Prosta spółka akcyjna szansą dla startupów

Prosta spółka akcyjna ma stać się nowym, siódmym już typem spółki handlowej, dedykowanym m.in. początkującym przedsiębiorcom. Przewidujący ją projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, mającego na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, w tym tych, którzy dopiero wkraczają na rynek.(więcej)