Obowiązujące od 20 kwietnia 2020 r. ograniczenia, nakazy i zakazy

Nowe zasady odnoszące się do ograniczeń, nakazów i zakazów, obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to prowadzi do „poluzowania” dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.(więcej)