Publikacje naszych prawników

W ostatnim czasie w dzienniku Rzeczpospolita ukazały się artykuły Katarzyny Klimczak pt. ‘Ochrona przedemerytalna pozwoli byłemu prezesowi ponownie objąć stanowisko‘, Tymoteusza Siwiaka pt. ‘Wynagrodzenie twórcy nie może być za niskie‘ oraz Katarzyny Brzozowskiej pt. ‘Łatwiej będzie pogodzić pracę z rodzicielstwem‘.  Artykuły są dostępne tutaj tutaj oraz tutaj.