Tomasz Stahlberger

radca prawny

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@:  t.stahlberger@meissner.com.pl

Tomasz Stahlberger ukończył w 2012 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Do zespołu pracowników Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni dołączył w 2012 roku. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2017 złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Włada biegle językiem angielskim.

Główny obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo podatkowe i prawo gospodarcze.

W ostatnim czasie Tomasz Stahlberger:

  • przygotował liczne projekty opinii i informacji prawnych w zakresie prawa podatkowego i handlowego
  • współpracował w opracowaniu koncepcji dot. utworzenia podatkowej grupy kapitałowej dla grupy przedsiębiorców z branży hotelarskiej
  • współpracował w przygotowaniu opinii w sprawie możliwości optymalizacji zatrudnienia przedsiębiorstwa działającego w specjalnej strefie ekonomicznej i utrzymania przez niego statusu MŚP

  • asystował w transakcji polegającej na transferze wartości niematerialnych i prawnych do innej jurysdykcji podatkowej
  • sporządził szereg wniosków o wydanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • asystował przy zawarciu przez wiodącego przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej ze Stanów Zjednoczonych wielomilionowej umowy kredytu konsorcjalnego oraz ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz kredytodawców
  • uczestniczył w procesie zakładania i kompleksowej obsługi spółek prawa handlowego
  • doradzał w zakresie realizacji umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zawartych przez duże przedsiębiorstwo, działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • asystował w sporach sądowo-administracyjnych w zakresie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego