Marek Wocka

radca prawny, partner zarządzający

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: m.wocka@meissner.com.pl

Marek Wocka ukończył w 2011 r. administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, a w 2012 r. studia prawnicze na tym samym wydziale. W 2016 r. złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Od 1 sierpnia 2016 r. jest partnerem, a od 1 stycznia 2019 r. partnerem zarządzającym Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni.

Do zespołu pracowników Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni dołączył w 2012 r. Włada biegle językiem niemieckim.

Główny obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo cywilne, postępowanie administracyjne oraz prawo administracyjne, w szczególności prawo ochrony środowiska i prawo samorządu terytorialnego. Dodatkowo specjalizuje się w zagadnieniach prawnych w sektorze HoReCa.

W okresie studiów aktywnie angażował się na forum naukowym oraz w samorządzie studentów. Laureat wielu wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora UO (2011, 2012), Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego (2009, 2010, 2011), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010, 2011). W 2011 r. zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Na Najlepszego Studenta w Polsce „Studencki Nobel 2011” w kategorii nauk prawnych. W latach 2012 – 2016 wiceprezes zarządu Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Marek Wocka łączy pracę w Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni z pracą na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego publicznego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa ochrony środowiska. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ponadto prowadzi on szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników jednostek z sektora finansów publicznych.

W ostatnim czasie Marek Wocka:

  • brał udział w przygotowywaniu skargi kasacyjnej z zakresu prawa handlowego, pozytywnie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy
  • uczestniczył w postępowaniach sądowych o uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • brał udział w wielu postępowaniach celnych z zakresu ceł antydumpingowych
  • uczestniczył w postępowaniach w zakresie nałożenia korekt finansowych beneficjentom środków unijnych
  • przygotowywał projekty opinii i sporządzał projekty umów dla wiodących podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, papierniczej, elektrotechnicznej i hotelarskiej
  • brał udział w wielu negocjacjach prawnych oraz biznesowych, w szczególności w zakresie zbycia/nabycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych
  • sporządzał projekty opinii prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności ochrony środowiska.