Marcin Borecki

radca prawny, partner

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: m.borecki@meissner.com.pl

Marcin Borecki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2008 roku. Jest absolwentem podyplomowych studiów podatkowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed podjęciem pracy w Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni  zajmował się sprawami z zakresu bieżącej organizacji i obsługi spółek wchodzących w skład jednej z dolnośląskich grup kapitałowych z branży deweloperskiej. Z Kancelarią związany jest od 2009 roku. W roku 2013 złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Od 1 maja 2015 roku jest partnerem w Kancelarii.

W praktyce zawodowej koncentruje się na krajowym i wspólnotowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie handlowym.

W Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni doradza głównie podmiotom z sektora budowlanego, motoryzacyjnego, producentom z branży stolarki budowlanej oraz FMCG. Włada biegle językiem angielskim.

W ostatnim czasie Marcin Borecki:

 • obsługiwał transakcję przeniesienia polskiego przedsiębiorstwa do innej jurysdykcji podatkowej z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych skutkującej między innymi przeszacowaniem aktywów tego przedsiębiorstwa
 • doradzał przedsiębiorcom krajowym i uczestniczył w transakcjach polegających na transferze wartości niematerialnych i prawnych do innych jurysdykcji podatkowych

 • doradzał wiodącemu przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej ze Stanów Zjednoczonych – wraz z prawnikami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych – przy zawarciu wielomilionowej umowy kredytu konsorcjalnego oraz obsługiwał ustanowienie zabezpieczenia na rzecz kredytodawców
 • reprezentował polskich i zagranicznych wykonawców dróg i mostów w sporach rozpoznawanych przez sądy polskie
 • uczestniczył w przygotowaniu opinii prawnych dotyczących zasad rozliczeń i płatności obowiązujących w FIDIC
 • uczestniczył w procesie mającym na celu optymalizację podatkową transakcji sprzedaży akcji polskiej spółki akcyjnej za pośrednictwem cypryjskiej spółki celowej
 • asystował przy zakładaniu spółek handlowych na Cyprze i na Słowacji
 • asystował przy opracowywaniu strategii podatkowej dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność wydobywczą
 • przygotowywał projekty umów sprzedaży/nabycia udziałów dla klientów polskich i zagranicznych w oparciu o realizowane na potrzeby tych transakcji przez Kancelarię badania due diligence
 • przygotowywał opinie prawne dotyczące transgranicznego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki krajowe i zagraniczne
 • uczestniczył w opracowaniu opinii analizującej konsekwencje podatkowe konsolidacji przedsiębiorstw z branży hotelarskiej
 • przygotowywał opinie prawne dotyczące skutków podatkowych umów sprzedaży nieruchomości