Krzysztof Bedka

radca prawny

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: k.bedka@meissner.com.pl

Krzysztof Bedka ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1983 roku. W 1994 roku złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskał uprawnienia w zawodzie radcy prawnego. Obecnie pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

Współpracę z Kancelarią Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni rozpoczął w 2004 roku.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie bankowym i ubezpieczeniach majątkowych oraz osobowych.

W ostatnim czasie Krzysztof Bedka:
  • doradzał znaczącemu koncernowi południowoeuropejskiemu w trakcie negocjacji dotyczących uzyskania wielomilionowej linii kredytowej
  • przygotowywał i opiniował umowy z zakresu prawa bankowego dla klientów z różnych sektorów
  • przygotowywał opinie prawne z zakresu bankowości i prawa obrotu gospodarczego dla banków i klientów z różnych sektorów
  • uczestniczył w procesach sądowych jako pełnomocnik procesowy, reprezentując wiodącą grupę ubezpieczeniową w Europie Środkowej
  • reprezentował spółkę prawa handlowego w mediacji z udziałem wiodącego w Polsce towarzystwa leasingowego