Kazimierz Meissner

radca prawny, partner zarządzający

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: k.meissner@meissner.com.pl

Kazimierz Meissner ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990 roku. W 1994 roku złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat pełnił funkcje sekretarza Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, a następnie wicedziekana tej Rady. W 1994 roku założył Kancelarię Prawniczą Meissner & Meissner, przekształconą w 2000 roku w spółkę partnerską Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni. Włada biegle językiem angielskim.

Główny obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo handlowe i koprporacyjne, w tym transakcje M&A, a także prawo podatkowe i transakcje związane z nieruchomościami, w tym także w zakresie procesów inwestycyjnych typu “greenfield” w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

W ostatnim czasie Kazimierz Meissner:

 • doradzał grupie przedsiębiorców polskich z branży usług hotelarskich w konsolidacji, poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw do spółki prawa handlowego
 • doradzał w przekształcaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z branż motoryzacyjnej i budowlanej
 • współuczestniczył w obsłudze transakcji przeniesienia polskiego przedsiębiorstwa do innej jurysdykcji podatkowej z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych, skutkującej m.in. przeszacowaniem aktywów tego przedsiębiorstwa
 • współuczestniczył w doradztwie wiodącemu przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej ze Stanów Zjednoczonych – wraz z prawnikami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych – przy zawarciu wielomilionowej umowy kredytu konsorcjalnego
 • doradzał w zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży udziałów w spółce wydobywającej kopaliny
 • doradzał akcjonariuszom spółki akcyjnej w zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży akcji na rzecz wiodącej spółki z branży usług dla biznesu, notowanej na GPW

 • reprezentował udziałowców spółek w sporach sądowych, w tym z sukcesem przed Sądem Najwyższym, w zakresie wyłączenia wspólnika
 • reprezentował udziałowców spółek w sporach sądowych w zakresie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników
 • doradzał w procesach M&A m.in. dla wiodącego europejskiego producenta dachówek; wiodącego europejskiego producenta jogurtów; znaczącego producenta z branży papierniczej oraz firm z branży elektrotechnicznej i elektrycznej a także producenta zielonej energii przy nabywaniu spółki prowadzącej farmy wiatrowe oraz spółek celowych, nabywanych przez znaczący koncern deweloperski
 • doradzał w nabywaniu nieruchomości na cele logistyczne dla znaczących europejskich operatorów
 • doradzał w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych na wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz business parki w kilku miastach Polski dla znaczącego koncernu południowoeuropejskiego
 • doradzał zagranicznemu bankowi inwestycyjnemu w nabywaniu nieruchomości komercyjnych w kilku miastach Polski
 • doradzał przy realizacji inwestycji typu greenfield w Specjalnych Strefach Ekonomicznych europejskiemu producentowi konstrukcji stalowych oraz znaczącemu europejskiemu producentowi części samochodowych
 • doradzał zagranicznemu operatorowi hotelowemu w rozpoczęciu działalności w Polsce i wprowadzeniu na polski rynek nowej sieci hoteli
 • od 1997 roku koordynuje i nadzoruje obsługę prawną świadczoną dla naszych klientów będących wykonawcami kontraktów drogowych i mostowych na autostradach A4 i A1 oraz dróg ekspresowych S22 i S19