Katarzyna Brzozowska

radca prawny

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: k.brzozowska@meissner.com.pl

Katarzyna Brzozowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku. W tym samym roku ukończyła także studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z tytułem najpierw Bachelor of German and Polish Law (LL.B.), a następnie tytułem Master of German and Polish Law (LL.M.). W 2009 roku ukończyła na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Filologii Germańskiej Studia Podyplomowe z Translatoryki Języka Niemieckiego.

Pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, a następnie przez ponad 7 lat jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu. W 2014 roku złożyła egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskała uprawnienia radcy prawnego. W tym samym roku przystąpiła do zespołu prawników Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni. Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz angielskim w mowie i piśmie.

Główny obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym rówież prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa europejskiego oraz w szerokim znaczeniu prawa niemieckiego.

W ostatnim czasie Katarzyna Brzozowska:
  • zajmowała się sprawami z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczącymi wewnątrzzakładowych uregulowań pracodawców, ustaleniami stosunku pracy, odszkodowań z tytułu pozostawania bez pracy, przywróceniami do pracy, mobbingiem, naruszeniami nakazu równego traktowania w zatrudnieniu oraz outsourcingiem pracowniczym
  • zajmowała się sprawami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności związanymi z kwestiami podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, prawem do świadczeń, w tym również prawem do świadczeń osób przemieszczających się na terenie Unii Europejskiej
  • zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego w szerokim znaczeniu tego pojęcia
  • reprezentowała klientów w postępowaniach przed organami oraz sądami