Jagoda Komenda – Kołecka

radca prawny, partner

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: j.komenda@meissner.com.pl

Jagoda Komenda-Kołecka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007 roku. Od 2006 roku współpracowała z jedną z wrocławskich kancelarii radcowsko-adwokackich. W 2009 roku przystąpiła do zespołu prawników Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni.

W 2011 roku złożyła egzamin adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienia adwokata. W kwietniu 2015 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Od 1 maja 2015 roku jest partnerem w Kancelarii.

Główny obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje sprawy z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego – ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej. Zastępuje klientów Kancelarii  przed sądami wszystkich instancji, reprezentując interesy stron w procesach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Włada biegle językiem angielskim.

W ostatnim czasie Jagoda Komenda-Kołecka:

  • świadczy kompleksową obsługę państwowej szkole wyższej w zakresie związanym z szeroko pojętym prawem pracy, prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem o szkolnictwie wyższym
  • kompleksowo obsługiwała zagraniczną agencję pracy tymczasowej w zakresie m.in. rozliczania czasu pracy i stosowania przepisów prawa pracy, zawieranych przez nią umów o pracę i porozumień z pracodawcami użytkownikami dot. delegowania pracowników, w tym m.in. z wiodącym podmiotem z branży stoczniowej w zakresie realizacji projektu off shore
  • doradzała w transakcji nabycia szeregu nieruchomości gruntowych przez wiodącego producenta dachówek oraz występowała przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
  • prowadziła szereg procesów z zakresu prawa pracy dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorców z różnych branż


  • prowadziła szereg procesów cywilnych oraz gospodarczych z udziałem zagranicznych i krajowych przedsiębiorców z różnych branż
  • prowadziła szereg procesów z zakresu prawa pracy dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorców z różnych branż, w tym występowała w postępowaniach sądowych przed sądem pracy w sprawach z udziałem m.in. zagranicznych wykonawców obiektów mostowych i drogowych, lidera branży fotograficznej, spółki komunalnej, publicznej szkoły wyższej oraz producenta części motoryzacyjnych
  • występowała w postępowaniach sądowych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach roszczeń związanych z wypłatą świadczeń emerytalnych w świetle prawa Unii Europejskiej
  • uczestniczyła w karnych postępowaniach przygotowawczych, wykonując czynności pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach gospodarczych oraz wypadków przy pracy a także wykonywała czynności obrońcy w sprawach naruszenia przepisów kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń
  • przygotowywała i opiniowała liczne umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu branżach dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz przygotowywała dokumentację dla potrzeb zakładania oraz funkcjonowania wielu spółek prawa handlowego i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
  • przygotowywała wiele opinii oraz informacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa podatkowego, w tym m.in. w przedmiocie umów najmu w obiektach wielkopowierzchniowych, transgranicznego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki polskie i zagraniczne, interpretacji umów zawartych przez zagranicznych przedsiębiorców z jedną z polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz delegowania pracowników w świetle prawa Unii Europejskiej.