Ewa Korusiewicz

radca prawny

tel: (+48 77) 453 73 21, 454 01 15
fax: (+48 77) 543 41 50
@: e.korusiewicz@meissner.com.pl

Ewa Korusiewicz ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1996 roku. W 1996 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Meissner & Meissner. W 1999 roku złożyła egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i uzyskała uprawnienia do pracy w zawodzie radcy prawnego.
Główny obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje sprawy z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa cywilnego – ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej. Ewa Korusiewicz reprezentuje strony w postępowaniach sądowych, w tym przede wszystkim w procesach przed sądem pracy oraz sądami cywilnym i gospodarczym.

W ostatnim czasie Ewa Korusiewicz:
  • występowała w wielu procesach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentując przedsiębiorców z różnych branż, m. in. także w sprawach dotyczących zakazu konkurencji, mobbingu, roszczeń chronionych działaczy związkowych, składek na ubezpieczenie społeczne
  • przygotowywała oraz opiniowała wewnętrzne akty prawne przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, w tym m.in.: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, motywacyjne systemy wynagradzania, układy zbiorowe pracy, regulaminy świadczeń socjalnych oraz pakiety socjalne
  • przygotowywała, negocjowała i opiniowała umowy z zakresu prawa pracy, w szczególności kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
  • występowała jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców